Loona logo

Vilsandi rahvuspark

IMG_8554 

 

Vilsandi rahvuspark on Baltikumi kõige vanem (asutatud 1910. aastal) kaitseala ja Eesti kõige merelisem rahvuspark. Selle eesmärgiks on kaitsta, säilitada, uurida ja tutvustada mere- ja rannikumaastikke, nende loodusväärtusi ja kultuuripärandit.
Rahvuspargi pindala on 23 880 ha, millest valdava osa moodustab rannikumeri, vaid 1/3 on maismaad. Rahvuspargi moodustavad Vilsandi saar koos seda ümbritsevate laidude ja rahnudega ning Kihelkonna, Kuusnõmme ja Atla laht koos neis asetsevate saartega, mida on kokku umbes 150-160 (1/10 kogu Eesti saartest), lisaks veel Elda, Eeriksaare, Kuusnõmme ja Harilaiu poolsaared.

 

 

 

Rahvuspargi arendamisel eelistatakse loodusväärtusi ja pärandkultuuri tutvustavat turismi. Väärtuste nimistu on muljetavaldav:

  • rikkalik linnustik – kevadeti pesitseb siin 114 liiki, pehmetel talvedel talvitub üle 70 liigi. Linnuliikidest on esindatud näiteks hahk (Somateria mollissima), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), merikotkas (Haliaeëtus albicilla), kivirullija (Arenaria interpres).
  • rikkalik taimestik – ligi 600 kuni 700 liiki, paljud neist haruldased, näiteks saaremaa robirohi (Rhinantus osiliensis).
  • akvatooriumis koondub talviti sigima ja suviti lesima arvukalt hallhülgeid (Halichoerus grypus). Populaarne hülgekaamera asub just Vilsandi rahvuspargis.
  • Fossiilsete leidude, s.h. ka korallide poolest unikaalsed pangapaljandid rannikul ja Vilsandil.
  • Ja muidugi meie rikkalik kultuuripärand!

Vilsandi rahvuspargi väärtustega saad tutvuda nii omapäi matkates kui koos Pärimusmatkade giidiga. Hea on alustada rahvuspargi külastuskeskusest, Loona mõisast,  kus pakutakse laialdast teenustevalikut ja infot rahvuspargis ning selle ümbruses liikumiseks. 

 

Rohkem infot Vilsandi rahvuspargi kohta leiad Keskkonnaameti ja RMK lehtedelt ning Vilsandi rahvuspargi Facebooki lehelet:

http://www.keskkonnaamet.ee

http://loodusegakoos.ee/kuhuminna/rahvuspargid/vilsandi-rahvuspark

https://www.facebook.com/vilsandi/?fref=ts