Puhkus looduses

Puhkus looduses

Loona mõisas puhates võid ette võtta lühemaid-pikemaid retki omal käel või kogenud matkajuhi saatel. Siin on võimalik matkata, kuulata loodushääli, vaadelda ja pildistada linde-loomi, tutvuda teemaparkidega ning külastada Vilsandi saart ja sealset tuletorni.

Vahemaad rahvuspargis on pikad, mistõttu soovitame liikuda jalgrattaga. Rattaid saab laenutada Loona mõisa külalistemajast ja Vilsandi saarelt hinnaga 10€ päev. Rattalaenutus on ka Harilaiu autoparklas, matkaradade alguses.

Infot Vilsandi rahvuspargis ja selle ümbruses liikumiseks saad kas Loona mõisa külalistemaja vastuvõtust või rahvuspargi külastuskeskusest . Külastuskeskus jääb lühikese jalutuskäigu kaugusele Loona külalistemajast ja asub endisaegses karjakastellis.

2009. aastal osales Vilsandi rahvuspark edukalt konkursil Eestimaa avastamata aarded: Turism ja kaitsealad. Konkursi raames jäädvustati film:

Vilsandi rahvuspark

Vilsandi rahvuspark on Baltikumi kõige vanem (asutatud 1910. aastal) kaitseala ja Eesti kõige merelisem rahvuspark. Selle eesmärgiks on kaitsta, säilitada, uurida ja tutvustada mere- ja rannikumaastikke, nende loodusväärtusi ja kultuuripärandit.

Rahvuspargi pindala on 23 880 ha, millest valdava osa moodustab rannikumeri, vaid 1/3 on maismaad. Rahvuspargi moodustavad Vilsandi saar koos seda ümbritsevate laidude ja rahnudega ning Kihelkonna, Kuusnõmme ja Atla laht koos neis asetsevate saartega, mida on kokku umbes 150-160 (1/10 kogu Eesti saartest), lisaks veel Elda, Eeriksaare, Kuusnõmme ja Harilaiu poolsaared.

Rahvuspargi arendamisel eelistatakse loodusväärtusi ja pärandkultuuri tutvustavat turismi. Väärtuste nimistu on muljetavaldav:

  • rikkalik linnustik – kevadeti pesitseb siin 114 liiki, pehmetel talvedel talvitub üle 70 liigi. Linnuliikidest on esindatud näiteks hahk (Somateria mollissima), valgepõsk-lagle (Branta leucopsis), merikotkas (Haliaeëtus albicilla), kivirullija (Arenaria interpres).
  • rikkalik taimestik – ligi 600 kuni 700 liiki, paljud neist haruldased, näiteks saaremaa robirohi (Rhinantus osiliensis).
  • akvatooriumis koondub talviti sigima ja suviti lesima arvukalt hallhülgeid (Halichoerus grypus). Populaarne hülgekaamera asub just Vilsandi rahvuspargis.
  • Fossiilsete leidude, s.h. ka korallide poolest unikaalsed pangapaljandid rannikul ja Vilsandil.
  • Ja muidugi meie rikkalik kultuuripärand!

Rohkem infot Vilsandi rahvuspargi kohta leiad Keskkonnaameti ja Riigimetsa Majandamise Keskuse lehtedelt ning Vilsandi rahvuspargi Facebooki lehelt.